Myofasciale therapie behandelt klachten die hun oorzaak vinden in het verkeerd functioneren van spieren. Hierbij kunnen verschillende zaken optreden: een spier kan verkorten of verzwakken. In ons onderzoek zullen we dit bepalen en behandelen via verschillende methoden: dry needling, rekkingen, massages,…

In het kader van het ‘myofasciaal pijnsyndroom’ heeft dry needling een belangrijke plaats verworven. Bij dit syndroom zorgen de spieren voor pijn. Het kan gepaard gaan met functieverlies (licht krachtsverlies) en beperking in beweging. ‘Triggerpoints’ zijn essentieel in dit kader. Dit wordt gedefinieerd als een hyperprikkelbaar punt gelegen in een strakke band van dwarsgestreept spierweefsel. We onderscheiden actieve en latente triggerpoints.

De oorzaken zijn multifactorieel:

 • acuut trauma
 • langdurig herhaalde irritatie van spieren door overbelasting (zoals bij RSI: repetitive strain injury)
 • psychologische factoren zoals emotionele stress
 • interne aandoeningen bv schildklierlijden, …
 • biomechanische factoren bv beenlengteverschil, …

Het moet genuanceerd worden dat dry needling een zuiver lokale behandeling betreft en meestal niet unimodaal wordt gehanteerd. Acupunctuur daarentegen is eerder een totaalbehandeling die ook de oorzaken meeneemt in de diagnose en de behandeling.

‘You can’t fire a canon from a canoe’. Onder dit motto gaan wij mensen begeleiden in hun weg naar een betere conditie van de rugspieren. Veelal vraagt onze job, hobby, gezinsleven,… etc. veel van onze rug en bijbehorende weke delen.

Om deze belastingen toe te laten op onze rug hebben wij stabiliteit nodig in diepe rugspieren die onze bewegingen van onze armen en benen kunnen begeleiden en controleren. Laat hier nu net het probleem liggen bij mensen met chronische lage rugpijn. Die diepe stabliserende rugspieren gaan verzwakken en onze oppervlakkige (grote spieren) gaan dit overnemen wat vaak tot overbelasting gaat leiden en het ontwikkelen van triggerpoints (pijnpunten).

Gedurende 6 weken gaan wij jou trainen om te leren deze activatie te veranderen aan de hand van verschillende oefeningen, houdingen, rekkingen,… etc.

Core stabilty is niet meer weg te denken uit de hedendaagse blessurepreventie. De wetenschappelijke bewijzen zijn uitgebreid.

Onze praktijk is gespecialiseerd is core stability. In onze praktijk moeten core stability oefeningen voldoen aan enkele voorwaarden:

 • ze dienen op maat van de sporter te zijn met kennis van zwakke schakels. Een uitgebreid onderzoek moet altijd voorafgaan aan een oefenprogramma (ook passief en manueel).
 • ze moeten sportspecifiek zijn, aangepast aan de moeilijkheden die de sporter ervaart (startende met analytische basistraining).
 • ze moeten voldoende uitdagend en variërend zijn, liefst met een doelstelling.

Medische trainingstherapie (MTT) is een oefentherapie ontwikkeld door de Noorse professor Holten. Het is een doseringssysteem om de patiënt optimaal en juist te laten trainen. Hierdoor kan de patiënt de best mogelijke revalidatie verwachten in zijn genezingsproces.

Er kunnen verschillende doelstellingen zijn in de revalidatie: pijn reduceren ,beweegelijkheid verbeteren, stabiliteit trainen, basiskracht oefenen, maximale kracht en uithouding oefenen,… Dit wordt in rekening gebracht met MTT.

Ook in de sport wordt dit systeem gebruikt.
Individualiteit bij de oefeningen is zeer belangrijk. Zo zal het oefenprogramma volledig geënt zijn op de wensen en noden van de patiënt.

Tijdens de zwangerschap en de postnatale periode wordt de moeder in spe geconfronteerd met verschillende problemen.

Klachten aan het musculoskeletaal systeem, zwakke bekkenbodem zijn slechts enkele van de problemen die kunnen manifesteren.

Postnataal is het belangrijk om de spieren te versterken. Ook in de aanloop naar de bevalling, waarbij de vrouw in goede conditie moet wezen, wordt zij beter begeleid door een kinesitherapeut.

Ademhalingstherapie is een behandelingsmethode waarin ademhalingsstoornissen worden behandeld zoals hyperventilatie, COPD, bronchitis, pneumonie, …

Ook postoperatieve ademhalingstherapie wordt gebruikt na buik -en thoraxoperaties.

Methodes:

 • Percussietechnieken (tappotage, Vibrax)
 • Ademhalingsoefeningen
 • Aanleren van gelokaliseerde ademhaling zoals buikademhaling en flankademhaling
 • Autogene drainage
 • Bewegingstherapie

Cardiotherapie is een behandelingsmethode waarin postoperatieve hartaandoeningen worden behandeld door middel van conditie- en krachttraining.

Verscheidene parameters worden gecontroleerd tijdens de training (bloeddruk, hartslag, Borgschaal,…).