Frozen shoulder: Nieuwe inzichten

Hi guys,

Lang geleden, maar ik ben nog eens in de ‘pen,’ gekropen. Ik wil het graag hebben over een frozen shoulder naar aanleiding van een artikel van PNI Europe.Een frozen shoulder is meestal een nachtmerrie. We moeten hierover onze mening bijstellen dat dit geen toeval is en geen louter mechanische aanpak vereist.Wist je dat het pathologisch proces van een frozen shoulder gerelateerd is aan het proces dat ook bij diabetes, Parkinson, Dupuytren en hypothyroidea (schildklierlijden) speelt? Een frozen shoulder betreft net zoals in bovenstaande aandoeningen dezelfde factoren:

– chronische hypoxie (zuurstoftekort in de schouder) ,

– laaggradige ontsteking en

– insulineresistentie.

– Er is tevens een mogelijke evolutionaire component. De schouder is bij de homo sapiens geëvolueerd tot een mobiel en krachtig tool om te jagen, eten te verzamelen en dus overleven. In het huidig leven is een pak water van een rek in de winkel halen de enige uitdaging voor de schouder. Voornamelijk vrouwen zijn de dupe van deze sedentaire levensstijl. Het gevolg is een zwakke schouder: If you don’t use it, you loose it’. Vanuit evolutionair standpunt is het trouwens belangrijk dat vrouwen hun armen trainen, ze zijn in staat om zelfs lactoferrine aan te maken op deze manier dat ons kan beschermen tegen virussen (Covid-19).

Het ontstaan van een frozen shoulder is multifactorieel. We zouden simpelweg kunnen stellen dat een vrouw met diabetes type 1 die vroeger handball gespeeld heeft en nu een sedentaire levensstijl heeft een grote kans heeft op een frozen shoulder. De typologie van een frozen shoulder kunnen we indelen in 2 groepen:

  1. Traumatisch met daaraan gekoppeld het gebrek aan oplossingen waar de persoon een aanleg voor heeft door oa. insulineresistentie en laagradige ontsteking.
  2. Idiopathisch met de barrière problematiek (mond tot kont) waardoor uiteindelijk infectieuze zaken de schouder teisteren. (slechte bacteriën)

In het schema hieronder staan de risicofactoren opgedeeld. Volgens de studie zijn dit de processen die achter de schermen spelen en het ontstaan in de hand werken.

Dit schema zet de risicofactoren op een rijtje. In de lichtgele kadertjes staan de oplossingen per factor ingedeeld. Uiteraard is onderzoek hiervoor van zeer groot belang, en bij voorkeur via toegepaste kinesiologie.

Vandaag zijn we in staat deze risicofactoren te testen in ons kinesiologisch testprotocol volgens de methode van Thomas D’havé (KPNI Belgium) en dieper in te gaan op het werkelijke mechanisme dat achter de schermen speelt. Ik ben dan ook trots dat ik deze tool heb mogen ontdekken. Zijn concept ‘de immunological warrior’ kan oneindig veel mechanismen in kaart brengen over ons fantastische lichaam! Onze praktijk wil in de toekomst nog harder inspelen op het combineren van bewegingstherapie en lifestyleadvies. voorbeelden:

– Als laaggradige ontsteking aanwezig is, kan het de verklaring zijn dat er telkens ontstekingen optreden zonder ‘overbelasting’. Er wordt in de medische wereld te veel van ’toeval’ en ‘overbelasting’ gesproken terwijl we eerder de belastbaarheid in vraag moeten stellen.

– Insulineresistentie is de moeder van alle ziekten, We testen via kinesiologie suiker op de spier die gerelateerd is met de pancreas, dit counteren we met insuline om dit in kaart te brengen. De behandelingen bestaat dan uit sitting breaks, nuchter trainen,…

– chronische hypoxie: Naast sedentarisme is er nog een grote factor. De zuurstofkraan kan zelf onbewust toegedraaid zijn omwille van emoties, en deze niet te voelen op deze manier. Met toegepaste kinesiologie zijn we in staat de emotie te zoeken, en tevens de oplossing om de zuurstofkraan terug open te draaien.

Mensen, we gaan een mooie toekomst tegemoet waarin we ons lichaam terug de kans zullen geven om autocorrectief te zijn en zichzelf te herstellen!!!

Stay tuned!!!

Joshua

Het artikel over de frozen shoulder kan je nalezen op https://www.frontiersin.org/…/10…/fmed.2021.663703/full