Dit is een specialisatie binnen de acupunctuur. Het is een methode die gebaseerd is op de theorie van Dr. Tan. Het lichaam in balans brengen is een belangrijke doelstelling binnen de acupunctuur. Dankzij deze methodes zijn we in staat snel resultaat te boeken. We werken hierbij meridiaangericht. In de klassieke acupunctuur wordt meer orgaangericht/systemisch gewerkt.

Voorbeeld: Prikkelbaar darmsyndroom wordt in de klassieke acupunctuur behandeld via punten die leverenergie bewegen, damp oplossen en middelste warmer harmoniseren (veel punten). In de balansmethode prikken we slechts enkele punten, die tegenover elkaar worden gezet via 4 meridianen (Lever re been- Pericard linker arm, dikke darm rechter been – maag linker been) (minder punten en direct resultaat).